Lectio Divina- Diumenge de Resurrecció

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
V Diumenge de Resurrecció Cicle B (Jn 20, 1-9)

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text Jn 20, 1-9

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

Comentaris:

Les dues formes primeres d'expressar la fe en la resurrecció van ser les aparicions i el sepulcre buit. El present relat (Jn 20, 1-18) les ha sintetitzat en aquestes dues històries, que ara es troben barrejades, però que, originàriament, van ser independents. Amb elles es pretén ensenyar que el sepulcre buit, al qual cal afegir l'estat en el qual es trobaven les benes i el sudari, apunta a la resurrecció de Jesús. Queda exclòs el robatori del seu cadàver. Un lladre no hauria deixat les coses tan ordenades. Per al deixeble ideal, representat en aquell que Jesús estimava, són proves prou indicatives de la resurrecció. Únicament d'ell es diu que va veure i va creure. Precisament per això s'afirma que va arribar abans que Pere al sepulcre: es va adonar del que allò significava i li va venir a la memòria que així ho havien anunciat les Escriptures. El sepulcre buit va ser per a ell, i únicament per a ell, un «signe». Estem, una vegada més, dins de la mentalitat i de la filosofia joàniques.

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

"Si vius apagat, acosta't a la Llum de Crist i t'il·luminarà”

"Jesús dona exemple, amb el seu comportament: un pacifisme i amor radical que no deixa marge a l'autodefensa”


• "Crist Viu."

• "Senyor meu i Déu meu"

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

“No temem, tinguem Fe”.

La mort no pot retenir-nos en el seu domini, si creiem en ell.

Senyor, omple el meu cor de l'alegria de la Pasqua,

il·lumina els meus ulls amb la llum de la Fe.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m'has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l'acció de l'Esperit en la meva vida.


Font Pregaria: Evangeli al dia 2020 Ed. CCS