Prego amb la Paraula

Salm 117

Lloeu el Senyor, tots els pobles;

glorifiqueu-lo, totes les nacions:

el seu amor per nosaltres és immens,

la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Al·leluia!