Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

"E"

"E"

?ncara qu? aqu?sta màquina d'?scriur? és molt v?lla , tr?balla molt b? a ?xc?pció d'una t?cla, podria p?nsar-s? qu? com tot?s l?s d?més t?cl?s funcion?n molt bé no ?s notaria una t?cla qu? falla, p?rò una t?cla arruïna tot l'?sforç.

Tu podri?s dir-t?: soc molt jov?, ningú notarà qu? jo no m'?sforço; p?rò si ?s nota la dif?r?ncia, p?rquè només una sola p?rsona qu? no assum?ixi ?l s?u pap?r p?rqu? la cosa no vagi b?.

D? tal man?ra qu? la pròxima v?gada qu? p?nsis qu? no ?ts important, r?corda aqu?sta v?lla màquina d'?scriur?, torna't a dir a tu mat?ix: soc un p?rsona clau amb la qu? molta g?nt compta p?r pod?r r?alitzar un munt d? proj?ct?s

w?b@lia

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article