Medito la paraula

Aquesta és l’única vegada en l’evangeli que algú corregeix a Jesús... i és una dona estrangera.

Jesús dubta de la seva fe, per un moment, però després s’adona del seu error.

Sóc capaç de, com ha fet Jesús, descobrir la fe dels meus germans?
Em deixo sorprendre per com Déu es presenta en la meva vida?